Zamknij

Kolejny wyrok TSUE nadzieją dla spraw frankowych

00.00, 11.09.2022 materiały partnera

Już 8 września 2022 r. TSUE wypowie się kolejny raz w ważnych kwestiach dla frankowiczów. Choć specjaliści spodziewają się, iż orzeczenie będzie pozytywne głównie dla poszkodowanych kredytobiorców, to warto wiedzieć, co zmieni nadchodzący wyrok. 

Czego dotyczyć będzie wyrok TSUE?

  • Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypowie się na temat możliwości wyeliminowania z umowy kredytowej tylko i wyłączne tego fragmentu postanowień, które są nieuczciwe;
  • Czy możliwym będzie zastąpienie klauzul abuzywnych przepisem depozytywnym oraz, czy w jego miejsce można będzie wprowadzić uśredniony kurs NBP;
  • Wyjaśnione zostaną kwestie rozpoczęcia biegu 10-letniego biegu przedawnienia roszczeń konsumenta;

Frankowicze mają na co czekać?

TSUE wielokrotnie już wypowiadał się w kwestiach ważnych dla frankowiczów i śmiało można stwierdzić, iż to właśnie dzięki tym orzeczeniom sprawy frankowe nabrały rozpędu, a orzecznictwo krajowe wyklarowało się w tak szybkim tempie. Tym razem Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajął się sprawami o sygnaturach: C-80/21, C-82/21 oraz C-82/21 i rozstrzygnięcie tychże spraw będzie właściwie kontynuacją już wydanych w tych kwestiach orzeczeń. Dotychczas wszelkie kierunki wskazywane w sprawach frankowych przez TSUE prowadziły do tego, że to frankowicze stanowią dzisiaj stronę sporów, które wygrywane są w 95 proc. przypadków.


Czy wyrok TSUE coś zmieni?
 

Orzeczenie TSUE, na które oczekuje duża część frankowiczów, którzy jeszcze zwlekają ze złożeniem swojej sprawy do sądu, miało zapaść już 17 marca 2022 r., dlatego też emocje wokół tego wyroku właśnie teraz skrajnie narastają. Trybunał Sprawiedliwości postanowił odroczyć postępowanie i przesłuchać dodatkowo strony sporu i poczekać na przedstawienie swoich stanowisk Komisję Europejską, Polskę, Hiszpanię oraz Finlandię. Orzeczenie TSUE nie wpłynie na zmianę linii orzeczniczej dotyczącej spraw frankowych w Polsce, bowiem przeczyłoby to już dotychczasowej wykładni prawa oraz wcześniejszym wyrokom wspomnianego Trybunału Sprawiedliwości. Nadchodzący wyrok prawdopodobnie przyczyni się do ugruntowania aktualnie obowiązującej linii orzeczniczej, doprowadzając tym samym do jeszcze lepszej kondycji frankowiczów na salach sądowych.

Prawnicy zajmujący się sprawami kredytobiorców – kancelaria frankowa Bydgoszcz, podkreślają, iż nie ma wątpliwości co do tego, że sądy mogą dokonywać modyfikacji w umowach, które w swojej treści zawierają postanowienia abuzywne, a w obronie frankowiczów staje dyrektywa 93/13, na mocy której można zastąpić zapisy abuzywne uśrednionym kursem NBP. Niezależnie także od wyroku frankowicze nie powinni się przejmować o kwestię przedawnienia roszczeń, bowiem bieg 10-letniego okresu przedawnienia roszczeń nie może się rozpocząć, jeśli kredytobiorca nie wie o nieuczciwym charakterze swojej umowy kredytowej. 

Wyrok TSUE wyśle frankowiczów do sądu?

W opinii Kancelarii Frejowski CHF, nadchodzące rozstrzygnięcie pogrąży jeszcze bardziej bankowych prawników w beznadziei i pozbawi szans na wygrane spory z frankowiczami. Faktem przecież jest, iż prawo europejskie, a co za tym idzie – orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości honorowane są przez sądy krajowe, co więcej, są one wręcz do tego zobligowane. Dlatego też, gdy pojawiały się w sprawach frankowych niejasności, polskie sądy decydowały się do zadawania pytań prejudykcyjnych oraz czekały na rozstrzygnięcie tych kwestii przez TSUE. 


Przeszłość oraz doświadczenie w sprawach frankowych pokazuje, iż każde orzeczenie TSUE, które działa na korzyść konsumenta sprawia, że przestają oni obawiać się ryzyka wytoczenia powództwa przeciwko bankom. Wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubaków historycznie zapisał się na kartach frankowych spraw, bowiem to właśnie po nim największa część frankowiczów powzięła decyzję o walce ze swoim bankiem. W tej sytuacji orzeczenie Trybunału może znacznie przyśpieszyć już toczące się postępowania, a także te, które są dopiero przed nami, bowiem sądy krajowe nie powinny mieć już takich wątpliwości, będą mogły powołać się w uzasadnieniach na najnowsze orzeczenie.

Skontaktuj się z Kancelarią Frejowski i dowiedz się, jak wygląda aktualnie orzecznictwo w sprawach frankowych i jak łatwo można unieważnić swoją umowę.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%