Zamknij
REKLAMA
12:48, 28.05.2021
Ponad dwukrotne zmniejszenie emisji CO2 w porównaniu z 1990 r., poszerzenie portfolio zielonych rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa, 100 proc. zielonej energii, bezpieczne przetwarzanie 2,2 mln ton odpadów, retencja wody w zakładach produkcyjnych, wzmacnianie różnorodności środowiska oraz bezpieczeństwo i rozwój społeczności – to tylko niektóre cele strategii zrównoważonego rozwoju, które Lafarge chce osiągnąć w Polsce do 2030 r.
12:03, 26.05.2021
Gmina Janikowo rozpoczęła działania dzięki, którym na cmentarzu komunalnym staną kolumbaria. To konieczność w dzisiejszych czasach. Zwłaszcza że przybywa nam pogrzebów, a cmentarze się zapełniają.
07:50, 13.05.2021
GMINA JANIKOWO  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  ze wsparciem środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowała projekt  „Przystosowanie, wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji projektu „Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej"
17:21, 28.04.2021
Absolwenci szkół podstawowych będą mogli realizować się w zawodach tapicera, stolarza, elektryka i mechanika. To pokłosie listu intencyjnego, który został podpisany wczoraj (27.04) między firmą Janipol Meble Polska a Szkołą Rzemiosła w Inowrocławiu. Najbardziej wykwalifikowani i najlepsi uczniowie mogą liczyć na stałą współpracę z janikowską firmą. 
11:42, 22.04.2021
Na wczorajszej (22 kwietnia) konferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki zaapelował o szerokie wsparcie dla naszego stanowiska negocjacyjnego.
REKLAMA
18:26, 21.04.2021
Na najbliższej (26 kwietnia) sesji sejmiku województwa spodziewane jest przyjęcie zmian w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, otwierających drogę do ogłoszenia przetargu, który wyłoni operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących linie w naszym regionie od 12 grudnia 2021 do 14 grudnia 2030.
15:02, 19.04.2021
Rusza druga edycja projektu skierowanego dla pracodawców żołnierzy OT, przyjaznych naszej formacji. Zrozumienie przez pracodawców misji i zadań Wojsk Obrony Terytorialnej warunkuje rozwój formacji, stwarza także warunki do niezakłóconego pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez osoby aktywne zawodowo.
16:54, 12.04.2021
Gmina Janikowo udostępniła film z drona prezentujący prace nad Parkiem Wiatrowym w Gminie Janikowo.
10:05, 06.04.2021
Z dniem 1 kwietnia 2021 roku rozpoczęła się IX kadencja Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Zarząd został powołany na trzyletnią kadencję.
08:16, 06.04.2021
We wtorek (6 kwietnia) z portu morskiego w Gdańsku wyruszy pierwszy rejs z ładunkiem dla kujawsko-pomorskich firm produkcyjnych
REKLAMA
17:26, 30.03.2021
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zarządcy dróg powiatowych i gminnych mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
10:19, 30.03.2021
W sektorze usług liczba niewypłacalności była w styczniu-lutym 2021 r. przeszło trzykrotnie większa, niż przed rokiem, i wyniosła 131 (wobec 45 w analogicznym okresie w 2020 r.). Firmy z tego sektora zdaniem ekspertów odczuwają nie tylko skutki blokad gospodarki, ale także kryzysowych budżetów samorządów, przedsiębiorstw i konsumentów. Problemy zaczęły dotykać kolejne branże usługowe, takie jak: utrzymanie zieleni, ochrona, pośrednictwo pracy czy opieka przedszkolna.
07:13, 27.03.2021
Gmina Janikowo przypomina przedsiębiorcom i inwestorom o możliwości zainwestowania na swoich gruntach. Udostępniła też mapę terenów inwestycyjnych. 
19:12, 01.03.2021
Podczas spotkania wskazano korzyści jakie powstaną po konsolidacji, do których zalicza się przede wszystkim: wzmocnienie pozycji rynkowej KSC S.A. poprzez zwiększony udział w rynku, optymalizacje i synergie kosztowe, zmniejszenie ryzyka dotyczącego cen cukru, optymalizacja zarządzania finansami i zwiększony dostęp do finansowania bankowego oraz rozwój polskiego rynku rolno-spożywczego. W trakcie spotkania Minister Andrzej Śliwka podkreślił także stabilną sytuację finansową podmiotów, które brane są pod uwagę w procesie konsolidacji branży.
21:55, 26.02.2021
Jak poinformował portal wnp.pl, zapytany o uruchomienie spalarni odpadów w Janikowie prezes Budimeksu zapewnił, że inwestycja przebiega zgodnie z planem.
REKLAMA